Dr Rodney EdvinssonProjects

Long-term growth in Sweden in international comparison
01/01/2013 - 31/12/2018
Föreliggande projekt analyserar Sveriges långsiktiga ekonomiska tillväxt i internationell jämförelse under perioden 1800-2015. Sveriges relativa position har under denna period genomgått flera skiften. En analys genomförs av hur Sveriges inter...

Ekonomiska kriser i historisk belysning
01/01/2011 - 31/12/2014
Före finanskrisen ansågs bättre ekonomiska modeller och nya finansiella innovationer ha spridit risker och minskat sannolikheten för djupare ekonomiska kriser. De senaste tre åren visar att lärdomar av tidigare kriser fortfarande är relevanta....

Economic growth and unpaid household production in Sweden 1950-2010
01/01/2009 - 31/12/2011
Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att analysera relationen mellan ekonomisk tillväxt och obetalt hemarbete i Sverige 1950-2010. Studien ämnar bland annat besvara på vilket sätt den uppmätta ekonomiska tillväxten påve...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19

Share link