PhD student Mie Josefson


Description

Avhandlingsprojekt
"Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgsperspektivet i förskolan"
Huvudhandledare: Hillevi Lenz Taguchi. Ämne:Förskoledidaktik


Last updated on 2017-12-12 at 13:16