Dr Cecilia ÅseProjects

The politics of military loss in contemporary Europe
01/01/2015 - 31/12/2017
Internationella krig och nationell sorg Under 2014 avslutas den tolv år långa NATO-ledda insatsen i Afghanistan. De FN-stödda ISAF-styrkorna dras tillbaka. Närmare 50 nationer har deltagit i detta krig och många länder i Europa har drabbats h&arin...

The politics of military loss in contemporary Europe
01/01/2015 - 31/12/2017
Internationella krig och nationell sorg Under 2014 avslutas den tolv år långa NATO-ledda insatsen i Afghanistan. De FN-stödda ISAF-styrkorna dras tillbaka. Närmare 50 nationer har deltagit i detta krig och många länder i Europa har drabbats h&arin...

Från Norrmalmstorg till tsunamin. Nationella kriser i svensk demokrati
01/01/2012 - 31/12/2015

Stora olyckor, våldsdåd eller naturkatastrofer leder ofta till starka behov av nationell enighet. Under en kris håller man ihop. Möjligheten att ge uttryck för avvikande uppfattningar kan begränsas och då blir kriser ett hot mot demokrati...Last updated on 2017-16-06 at 11:19