Dr Stefano BonettiProjects

Understanding the speed limits of magnetism
01/02/2017 - 31/01/2022

While the origin of magnetic order in condensed matter is in the exchange and spin-orbit interactions, with time scales in the subpicosecond ranges, it has been long believed that magnetism could only be manipulated at nanosecond rates, exploiting dipolar interactions with ext...


THz spin control
01/01/2015 - 31/12/2018
Hur snabbt kan en dator behandla information? Och hur energismart kan den vara? De senaste åren har vårt samhälle sett oerhörda framsteg inom olika fält: 3D medicinsk avbildning i realtid med hög upplösning som kan användas för att f...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19