Dr Richard ThomasProjects

Knowing your ABCs: Transient-state molecular dynamics in Astronomy, Biospheres, and Combustion
01/01/2015 - 31/12/2018
En molekyls födelse, liv och död Utan molekyler skulle det inte finnas något liv. Molekyler karakteriserar livet genom att vara byggstenarna i protein och DNA. De utgöra luften vi andas och maten vi äter, men hur skapas och förstörs dessa molek...


Collaborating with


Last updated on 2017-16-06 at 11:19