Dr Svante JonsellProjects
Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page

Cold atoms and antiatoms
01/01/2013 - 31/12/2017
Universums innersta kan avslöjas vid låga temperaturer Den här ansökan består av två delar, med det gemensamma att de syftar till att förstå naturens mest grundläggande egenskaper genom att studera atomer som fångats vid temp...

Design and control of new states of matter of cold atoms
01/01/2009 - 31/12/2012
Den moderna atomfysiken har gått från att passivt studera de atomer som förekommer i naturen, till att aktivt bygga och manipulera helt nya materietillstånd. Atomer kan nu användas till att studera fundamental fysik av betydelse långt utanfö...

Theory for new cold atomic systems
01/01/2010 - 31/12/2012
The application concerns calculations and simulations for three topic in the field of cold atoms. 1. Simulations of antihydrogen formation. I will be a member of the ALPHA collaboration at CERN, which aims to trap cold antihydrogen, in order to facilitate high-precision studie...

Design and control of new states of matter of cold atoms
01/10/2009 - 30/09/2012
My application concerns three theoretical projects, all relating to ongoing experiments with cold atoms: 1) Antihydrogen: I work together with the ALPHA experiment at CERN, where cold antihydrogen is created. The goal is to trap antihydrogen, and use spectroscopy to test fundame...

Antihydrogen

For every particle there is an antiparticle, which is (as far as we know) a perfect mirror image, except that it has opposite charge. Mixing antiprotons and antielectrons (called positrons) one can combine them to antihydrogen, i.e. the antimatter counterpart to ordinary hydro...Last updated on 2017-16-06 at 11:15