Dr Robert DanielsProjects

Influenza pathogenicity determinants related to intracellular trafficking
01/01/2015 - 31/12/2018
Sjukdomsalstrande faktorer hos influensa relaterade till intracellulär transport Varje år orsakar influensavirus miljontals av svårt sjuka patienter och vi är i desperat behov av nya mediciner. Influensa utnyttjar membrannätverken och cellulära mas...

Influenza assembly
01/01/2012 - 31/12/2014
Influensa sammansättning: Influensa typ A virus som lyckades överkomma barriären mellan olika arter såsom under pandemierna 1918, 1957 och 1968, har alla orsakat världsomspännande dödsfall i miljoner. Det stora antalet av fågelburna influ...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19