Dr Arvid BringProjects

Finding the source: Where does the excess water in Arctic rivers come from?
01/01/2014 - 31/12/2016
Klimatförändringar är en av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten står inför. Arktis är av särskild vikt i klimatsystemet, dels eftersom förändringarna hittills har gått snabbare där än på andra plats...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22