Prof Christina Nygren

Affiliations:
Email: Christina.Nygren@su.se
Mobile: +46730600220
Phone: +46 8 162899
Address: Institutionen för orientaliska språk, Stockholms universitet, 10691 Stockholm, Sweden


Description

My main field of research is performing arts and popular culture in Asia. During the last 30 years I have been studying, researching and working in Asia, mainly in Japan, China, India and Bangladesh, but also in Vietnam and Laos, and I have been living in these countries as an active community member for a total of more than 15 years.

In my doctoral dissertation "Möte mellan Öst och Väst: Metafor och konvention i en japansk shingekiföreställning" (Encounter Between East and West: metaphor and Convention in a Japanese Shingeki Performance) (1993) I made a case study of a theatre production in Tokyo in order to show the encounter between Japanese traditional theatre forms and contemporary Western spoken drama.

The following research projects were dedicated to popular entertainment and festival culture in East and South Asia. With extensive field work 1995-1998 I worked on Popular Theatre in Context: China and Japan, published in "Gastar, Generaler och Gäcakande Gudinnor: Resande teatersällskap, religiösa festivaler och populära nöjen i dagens Japan och Kina" (2000). Further field work 2000-2004 for the project Perspectives on Popular Theatre and Dance in Bengal (India and Bangladesh) published in "Brokiga Bengalen: Resande teatersällskap, religiösa festivaler och populära nutida nöjen i indiska Västbengalen och Bangladesh" (2006). See List of publications and CV.

As a collaborator in a nationwide research prject 1999-2004 on Literature and Literary History in Global Contexts I contributed with research on Performing Arts in two working groups on Literary Genres: An Intercultural Approach and Encounters between Literary Cultures in the 19th and 20th Centuries. Published 2006. See list of publications.

From 2004 to 2010 I was assigned by the Swedish International Development Cooperation (Sida), and International Theatre Institute as a Project Manager on support for Capacity Building in the Field of Theatre in Asia. Published in "Theatre for development: Experiences from an international theatre project in Asia, Children's Voice" 2010.

Ongoing research include a project on Manifestations of Mysticism in performing Arts. A study of how theatre, dance, song and music are used in mystic traditions of three world religions, Islam, Hinduism and Buddhism. Pilot studies of this project has been carried out religious cult in Vietnam, India and Bangladesh.

Further on, leading a project on Popular Pulture in Asia, Asian Provocations: The Soft Power of Popular Culture with a team of 16 researcher from different disciplines at several Swedish Universities and museums.

In a collaboration between The Department of Oriental Languages, SU, and East Asian Museum, Stockholm, on Floating World, the entertainment district Yoshiwara in Edo, my research concentrate on the Japanese Kabuki theatre which was the popular theatre of the time.

I am a member of the International Federation for Theatre Research/La Fédération Internationale pour la Recherche Théâtrale, as an elected member of the Executive Committee since 2004 and as Vice president since 2007.

For further details see www.asienkontakt.net


CN CV 2013.doc (doc / 55808)


Projects

KABUKI - teatern som spegel av borgarklassens nöjesliv under Edo-perioden

Del i ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för orientaliska språk och Östasiatiska museet, Stockholm om Nöjesliv i Edotidens Japan. Projektledare, Ulla Wagner.

Kapitlet handlar om kabukiteatern vars ...


Asiatiska provokationer: Populärkulturens mjuka makt
(Samarbetsprojekt med 16 delprojekt, projektledare Christina Nygren)

Projektet avser att avgränsa framträdande mönster och markörer som upprepas eller varieras samt att lyfta fram populära och folkliga samhälls- och kulturfenomen som ofta underskattas eller ges ett ensidigt perspektiv i media. Internationalisering ...


Mystikens manifestationer i föreställande konster
En undersökning av hur teater, dans, sång och musik används inom de mystiska traditionerna av tre världsreligioner, islam, hinduism och buddhism.

Målet för undersökningen kan sammanfattas i att försöka uppnå en förståelse för vilken roll performa­tiva konstarter och iscensättningar spelar i den religiösa mystikens sökande efter en innerlig förening ...Last updated on 2017-16-06 at 11:14