Dr Fredrik Augustsson MovitzProjects

The Contract Organization: Individualization, Standardization and Conflicting Demands at Work
01/01/2012 - 31/12/2014

Organizations, both private and public, are currently going through major changes. Although these changes have been going on and been discussed for more than 30 years, they are still difficult to comprehend. There seem to be several different changes going on at the same time....


Tryggare omställning – ökad rörlighet
01/01/2006 - 31/12/2008
Syfte och Mål
Projektets övergripande målsättning är att öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Resultat och förväntade effekter
Projektet har följande delmål; 1. Proj...Last updated on 2017-16-06 at 11:19