Dr Johan BergProjects

The medieval town, an expression of feudalism?
01/01/2007 - 31/12/2009
Syftet med projektet är att undersöka jordägande och landskap i och omkring de medeltida städerna i Sverige. Detta är endast gjort i liten utsträckning i tidigare forskning. Den gängse synen på de medeltida städernas framväxt &au...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22