Dr Matthew O`ReganProjects

Late Quaternary chronology of Arctic Ocean sediments
01/01/2017 - 31/12/2020

This study will advance our ability to determine the age of Arctic Ocean
sediments, an effort needed to integrate Arctic paleoceanography with
other global paleoclimate data. The Arctic is a critical and sensitive
component of the global climate system. Many climate mode...


Physical and geothermal properties of Arctic Ocean sediments: Boundary conditions required to improve assessments of marine hydrate stability and dissociation
01/01/2013 - 31/12/2017
Det föreslagna projektet handlar om vikten av att känna till fysiska och kemiska egenskaper hos Arktiska oceanens sediment för att förbättra kunskapen om mängden fruset metan som finns i dessa sediment, samt att bestämma metanets stabilitet. Sto...

TREASURE - Targeting Emerging Contaminated Sediments Along The Uplifting Northern Baltic Coast Of Sweden For Remediation
01/01/2014 - 31/12/2016
Halten av miljögifter i havsörnens ägg utmed Höga Kusten i norra Östersjön, har plötsligt stigit till liknande nivåer som under 70-talet då denna känsliga art nästan utrotades av dessa gifter. Miljögifter, så som...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19