Prof Sven Olof Erik FermProjects

Svenska lärare vid utländska universitet under medeltiden
Projektet har två huvudinriktningar. Den ena undersöker svenskars undervisning vid utländska universtitet. Ett par hundra svenskar har verkat som universitetslärare. Många undervisade bara några år, andra verkade nästan hela sitt vuxna ...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19