Prof Mats LarssonProjects
Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page

Development of green nanotechnologies for catalytic pyrolysis of biomass
01/01/2015 - 31/12/2017
Klimatförändringar, höga oljepriser, den minskade tillgången av fossila bränslen och behovet av säkra och diversifierade energikällor har ökat betydelsen av att utveckla alternativa energikällor. I Sverige har diversifieringen av t ex...

From THz to X-rays: Molecules´ interaction with radiation and ions
01/02/2013 - 31/12/2016
Den mest spännande utvecklingen inom fotonvetenskaperna är realiserandet av laserljus i röntgenområdet av det elektromagnetiska spektrumet. Röntgenstrålning har spelat en viktig roll inom naturvetenskap och medicin ända sedan Wilhelm Rönt...

Ion reactions with electrons, photons, and ions
01/01/2010 - 31/12/2012
This application concerns research which is an evolution of my work using the ion storage ring CRYRING as core facility for studies of the interaction of molecular ions with electrons. Since CRYRING will be decommissioned, the electrostatic storage ring DESIREE, to be commissione...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19