Prof Jonas HäcknerProjects

Arctic Games – Interactive development and application of a transdisciplinary framework for sustainable governance options of Arctic natural resources
01/01/2011 - 31/12/2013
Forskarna kommer att använda spelteori som ett av redskapen för att strukturera och analysera olika aktörers naturresursstrategier. Värdering av olika ekosystemtjänster i Arktis kommer att vara centralt i arbetet.


Collaborating with


Last updated on 2017-16-06 at 11:19