Prof Åke BergmarkProjects

Networks for innovation or increased bureaucracy? On collaboration in the individual and family services.
01/01/2012 - 31/12/2014
Inom socialtjänsten är samverkan sedan länge etablerat som ett operativt begrepp och en ledstjärna för arbetsgruppers organisering. Såväl politiker som tjänstemän anser sig i samverkan ha identifierat en arbetsform som å ena sid...

Exiting social assistance: societal interventions and individual conditions
01/01/2010 - 31/12/2012
I efterdyningarna av 1990-talets ekonomiska krisår har långvarigt socialbidragstagande etablerat sig på nivåer som är väsentligt högre än före krisen. Av den nationella årliga statistiken framgår emellertid att det finn...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22