Prof Ann-Beth JonssonProjects
Go to first page Go to previous page 1 of 3 Go to next page Go to last page

Molecular mechanisms of interactions between human cells and bacteria.
01/01/2017 - 31/12/2019
The
purpose is to increase our understanding of how bacteria exploit the
host cells, interact with the normal flora and overcome host cell
defences. We study clinically important bacterial pathogens that cause
life-threatening diseases, such as sepsis, meningitis, ne...

Cellular motility and microbial olecular motors
01/11/2013 - 31/12/2017
Motilitet och rörelse är en avgörande och nödvändig process i levande organismer. De flesta levande organismer har förmåga att röra sig eller ändra form. Ett känt exempel är musklers rörelser. Ett annat exempel är ...

Molecular mechanisms of interactions between human cells and bacteria
01/01/2014 - 31/12/2016
Detta projekt syftar till att studera hur bakterier vidhäftar, tar sig in i och kommunicerar med celler i värden och hur detta orsakar livshotande sjukdom. Denna kunskap är nödvändig för att kunna behandla, bota, och förhindra svåra infekt...

Molecular mechanisms of interactions between human cells and bacteria
01/01/2014 - 31/12/2016
Detta projekt syftar till att studera hur bakterier vidhäftar, tar sig in i och kommunicerar med celler i värden och hur detta orsakar livshotande sjukdom. Denna kunskap är nödvändig för att kunna behandla, bota, och förhindra svåra infekt...

Molecular mechanisms of interactions between human cells and bacteria
01/01/2011 - 31/12/2013
This project aims to study the molecular mechanisms of the interaction between bacteria and host target cells. The main goal is to better understand bacterial adherence, cell signalling, invasion, and immunity. The outcome of the project will clearly spread light on the pathogene...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22