Prof Björn ÅkermarkProjects

Development of catalysts for oxidation of water, as parts of solar cells
01/01/2014 - 31/12/2017
Omvandling av solljus till lagringsbar energi, t. ex vätgas. Tillgången till energi till en rimlig kostnad är sannolikt den största utmaning, som mänskligheten nu står inför. Inom de närmaste decennierna måste man få fram meto...


Collaborating with


Last updated on 2017-16-06 at 11:22