Prof Marie SallnäsProjects

The prerequisites of audit - a study on the societal reponsibility for chidlren in out-of-home care
01/01/2012 - 31/12/2014
Tillsynens förutsättningar och praktik - om det samhälleliga ansvaret för barn i familejehem och institutioner När socialtjänsten placerar barn i familjehem eller institution (dygnsvård) tar samhället på sig ett särskilt ansvar ...

Utvärdering av förstärkt vårdkedja för ungdomar som vårdats på SiS institution
01/01/2007 - 31/12/2009
Utvärderingen är en kvasiexperimentell studie och bygger på att en kontrollgrupp av ungdomar som inte blivit föremål för förstärkt vårdkedja jämförs med ungdomar som fått denna insats. En kontrollgrupp skapas av cirk...

Welfare in out-of-home care. A study of living conditions among children and youth in residential and foster care
01/01/2006 - 31/12/2008
In modern social research the children are often seen as independent actors able to solely act within different aspects of their lives. From this point of view it is important to know which resources of welfare children in different living circumstances have at hand in forming th...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19