Dr Emanuel Bylund SpångbergProjects

With motion in mind: The role of language in motion event cognition
01/01/2016 - 31/12/2018
Tänker talare av olika språk på olika sätt? Denna fråga har dryftats sedan Antikens dagar, men det är först på senare tid som forskningen på allvar börjat undersöka denna möjlighet. Föreliggande projektet sluter sig till det växande forskningsfältet språklig relativism, som ...

Temporal language and thought: Language-specific spatial interference in time estimations
01/01/2011 - 31/12/2013
This project deals with crosslinguistic differences in temporal language and thought. Focus is set on speakers of English, Greek, Spanish, and Swedish. Whereas English and Swedish prefer distance-based spatiotemporal metaphors (e.g. "long" time), Greek and Spanish use quantity-ba...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19