Prof Linda Laikre

Affiliations:


Projects

EU/BAMBI Baltic Sea marine
09/01/2014 - 31/12/2017

Baltic Sea marine biodiversity - addressing the potential of adaptation to climate change
01/01/2014 - 31/12/2017
A major challenge to the Baltic Sea ecosystem is adapting to the climate change and linked changes in salinity, ice-cover etc. Unique genetic compositions of most of the marine populations add to Baltic Sea ecosystem vulnerability. Genetic variation in adaptive traits is a key fa...

Strategies for sustainable management and monitoring of gene level biodiversity
01/01/2013 - 31/12/2015

Variation på gennivån utgör grunden för all biologisk mångfald. Allt fler forskningsrön visar på den genetiska variationens betydelse för arters anpassningsförmåga och ekosystemens funktion. Om ett djur- eller växtbes...


Genetiskt livskraftiga rovdjursstammar i Fennoskandien
01/01/2012 - 31/12/2013
Långsiktigt bevarande av rovdjursstammar i Sverige kräver att de svenska bestånden utgör delar av sammanhängande populationssystem (metapopulationer) över stora geografiska områden. Men vi vet ännu inte hur stora sådana metapopu...

Genetic dynamics of the Swedish moose - monitoring gene level biodiversity in a continuously distributed and intensely managed mammal
01/01/2009 - 31/12/2011
This project will examine the spatial and temporal genetic dynamics of the Swedish moose population. It also aims at investigating means for monitoring natural and anthropogenically induced temporal genetic changes in intensely managed species, and for identifying genetic units i...


Collaborating with


Last updated on 2017-16-06 at 11:19