Dr Urban Lundberg

Affiliations:


Projects

Improving the world? Swedish development assistance during three decades
01/01/2012 - 31/12/2014
Efter andra världskriget inledde svenska myndigheter utvecklingssamarbeten med en lång rad länder på en mängd olika områden, allt från barnbegränsning i Indien och Pakistan till hamnbyggen i Tunisien. Det var en skiftande verksamhet som...


Collaborators


Last updated on 2017-16-06 at 11:22