Dr Andreas MadestamProjects

The effect of financial contracts on growing firms´ technology use. Evidence from a randomized experiment in Uganda.
01/01/2014 - 31/12/2017
Lån är den vanligaste formen av finansiering vid både uppstart av och nyinvesteringar i företag. Utformningen av de vanligaste lånekontrakten kan dock hämma tillväxten i små och medelstora företag. Anledningen är att det ofta ...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22