Prof Eva ErmanProjects

Civil Society and Deliberation as Remedy for the Crisis of Liberal Democracy and the Challenge from Political Equality
01/01/2015 - 31/12/2019
Kan politiska institutioner och arenor för offentligt beslutsfattande utformas så att civila samhället i större utsträckning inkluderas i deliberativa samtal samtidigt som kravet på politisk jämlikhet tillgodoses? För många tycks sv...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19