Dr Elisabeth Ahlinder

Affiliations:
Email: elisabeth.ahlinder@juridicum.su.se
Phone: +46 (0)8 - 16 32 88


Projects

Doctoral Project: Finansieringsformer på fastighetsmarknaden
Avhandlingsprojektet syftar till att utreda jordabalkens ramar och begränsningar med utgångspunkt främst i de sak- och nyttjanderättsliga frågeställningar som uppkommer genom användningen av vissa fastighetsfinansieringsformer. Forskningen fok...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22