Prof Tom BrittonProjects
Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page

Mathematical and statistical modelling of infectious diseases and their prevention
01/01/2016 - 31/12/2019

The current project involves stochastic modelling and analysis of epidemic outbreaks, as well as development of statistical methodology for these situations. More specifically, the first sub-project aims at improving current state of the art statistical methods for analysing n...


Combining outbreak and genetic data for improved inference of the HIV epidemic
01/01/2014 - 31/12/2018
Detta projekt syftar till att öka kunskaperna om hur en smittsam sjukdom sprids i en befolkning genom att t ex besvara följande frågor: finns oupptäckta smittbärare, vilka smittovägar är vanligast och vilka är de största riskgrupperna...

Combining outbreak and genetic data for improved inference of the HIV epidemic
01/01/2014 - 31/12/2018
Detta projekt syftar till att öka kunskaperna om hur en smittsam sjukdom sprids i en befolkning genom att t ex besvara följande frågor: finns oupptäckta smittbärare, vilka smittovägar är vanligast och vilka är de största riskgrupperna...

Sampling without a frame
01/11/2013 - 31/12/2016
När man vill bilda sig en uppfattning om någon "parameter" i en befolkning, må vara partipolitisk preferens, inställning till A-kassans nivå, medellängd eller annat, brukar detta göras genom att en slumpvis vald grupp från populationen ...

Sampling without a frame
01/11/2013 - 31/12/2016
När man vill bilda sig en uppfattning om någon "parameter" i en befolkning, må vara partipolitisk preferens, inställning till A-kassans nivå, medellängd eller annat, brukar detta göras genom att en slumpvis vald grupp från populationen ...


Collaborating with


Last updated on 2017-16-06 at 11:22