Dr Sven TryggedProjects

Changing life conditions- Studies on the correlation between socioeconomic position and social consequences from stroke and ischemic heart disease
01/01/2009 - 31/12/2010

I projektet studeras vilka sociala konsekvenser som följer av stroke och ischemisk hjärtsjukdom avseende individernas inkomst, sysselsättning och familjeförhållanden. För samtliga tre teman analyseras även vilken betydelse socioekonomisk pos...Last updated on 2017-16-06 at 11:15