Prof Ulrich HäussermannProjects

Functional Quasicrystals? – Harnessing the complexity of aperiodic intermetallic compounds
01/01/2019 - 31/12/2023

Quasicrystals (QCs) are intermetallic compounds that possess long-range aperiodic order with symmetries forbidden to conventional crystals. Their discovery, in 1982, implied a paradigm shift in science that altered our fundamental view on order in matter and redefined the very...


Neutron scattering investigations of hydrogen dynamics in peculiar perovskite oxyhydrides
01/01/2015 - 31/12/2018
Upptäckter och utveckling av nya användbara material beror till stor del på en grundläggande förståelse om materials elementära egenskaper sådana som dess atomstruktur och atomära rörelser (dynamik). Sådan kunskap kan f&a...

Exploration of semiconductors with electron poor and open tetrahedral frameworks
01/01/2014 - 31/12/2017
Det finns en snabbt ökande efterfråga på nya halvledarematerial, särskilt inom energiteknologin (t.ex. termoelektriska moduler, solceller, lysdioder). Syftet med denna forskning är att undersöka möjligheterna for helt nya kemiska sammansä...

Hydrogen incorporation in Zintl phases - from fundamental studies of metal-hydrogen interactions to new materials
01/01/2011 - 31/12/2013
This research is concerned with the investigation of a largely unexplored family of solid state hydrides which is based on intermetallic compounds that constitute of s- and p-block metals/semimetals (Zintl phases). The peculiar feature of such hydrides is the coexistence of hydro...


Collaborators


Last updated on 2017-16-06 at 11:15