Dr Maria JohanssonProjects

Effects of carbon storage efforts in African silvo-pastoral systems on vegetation, local livelihoods and wildfire risk
01/01/2013 - 31/12/2016
Effekter av kolinlagringsprojekt i Afrikanska betesskogar och naturbetesmarker på vegetation, lokala försörjningsmöjligheter och skogsbrandrisk. För att motverka växthuseffekten genom att minska ökningen av koldioxid i atmosfären, har det ...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19