Dr Anthony Garcy JrProjects

Educational quality, birth characteristics, scholastic and employment outcomes for two generations of Swedish children.
01/01/2014 - 31/12/2017
Trots många studier som fastställer betydelsen skolans resurser och av lärares kompetens för elevernas utbildningsframgång är det få, om några, som utreder effekten av dessa potentiella moderatorer i relation till utbildningsresultaten ...


Last updated on 2018-12-01 at 06:12