Dr Ulf Jansson

Affiliations:
Email: Ulf.Jansson@humangeo.su.se


Projects

From modern fence-technology to problematic barrier - the rise and fall of barbed wire in the Swedish rural landscape
01/07/2013 - 30/11/2016
Taggtråden var en uppfinning som löste ett stort problem i den amerikanska mellanvästern under 1800-talets senare hälft. Problemet var hur man effektivt skulle kunna hägna in stora områden på prärien där det saknades egentliga h&aum...

Landscape, farmers and their actions 1900-2005 – Between agriculture and biodiversity
01/01/2006 - 31/12/2008
Avsikten med följande studie är att undersöka landskapets förändringar under 1900-talet samt vilka processer som påverkat denna förändring med särskild hänvisning till begreppet biologisk mångfald. Här skall begreppet ...

Town farming, food-supply and settlement changes. About the significance of the town land (stadsjord) in Swedish towns from medieval times to the present day
01/01/2005 - 31/12/2008
This project is about the significance of the town land concerning town food supply before 1850 and about the town land*s significance as an area of town expansion in the 20th century and today. The dissertation project brings out the idea that the town food supply was quite larg...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22