Dr Bodil KarlssonProjects

Global dynamical coupling and the variability in the earth's middle atmosphere
01/01/2011 - 31/12/2014
Global dynamisk koppling och variabiliteten i jordens mellanatmosfär Mellanatmosfären sträcker sig från 10 upp till ca 90 km ovanför jordytan och är uppdelad i två skikt: stratosfären (10-50 km) och mesosfären (50-90 km). Stratosf&au...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22