Dr Helena Tolvhed

Affiliations:


Projects

From People´s Health to "Healthism". New Femininities and Masculinities in Health and Fitness from 1970
01/01/2014 - 31/12/2016
Från folkhälsa till hälsoism. Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från ca 1970 Mot bakgrund av den snabba privatiseringen och kommersialiseringen av hälsans och träningens område vill jag i detta projekt unde...

Mellan möjligheter och motstånd – en komparativ studie av kvinnlig friidrott, skidsport, handboll och brottning från 1920-tal till 2000-tal
01/01/2010 - 31/12/2012

The aim of this project is to analyse women’s sport in Sweden during the 20th century. The four part studies consists of track-and-field (1920-1930’s), skiing and handball (1940-1970) and wrestling (1980-present). The respective periods and sports are justified on ...Last updated on 2017-16-06 at 11:19