Dr Eddy ArdonneProjects

Topolgical phases of matter: characterization and stability.
01/01/2011 - 31/12/2013
Materia finns i olika former, till exempel som fasta kroppar, vätskor och gaser. Om man ändrar temperaturen kan man ibland få en fasövergång mellan olika former. Det här projektet ämnar studerar en exotisk form av materia, de så kallade ...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22