Dr Jack Ågren

Affiliations:
Email: jack.agren@juridicum.su.se
Mobile: +46 (0)730 - 81 12 01
Phone: +46 (0)8 - 16 14 94


Projects

Doctoral Project: Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning
- 05/04/2013
Vid påföljdsbestämning skall rätten – utöver brottets straffvärde – i skälig omfattning beakta skilda personrelaterade omständigheter, s.k. billighetsskäl. Gemensamt för billighetsskälen är att de endast ver...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22