Dr Martin SköldProjects

Modern statistics at its full potential: Bridging the gap between ecological complexity and model simplicity. Abstract
01/01/2014 - 31/12/2018
Varför varierar storleken hos djurpopulationer? I den rådande klimatdebatten talas det ofta om djurarter som hotas av den globala uppvärmningen, men vet vi egentligen hur klimatvariationer påverkar djurpopulationers tillväxt och eventuella utdöd? E...

Bayesian analysis of dynamic factor models
01/01/2010 - 31/12/2012
When forecasting macroeconomic variables, such as GDP-growth and inflation, a huge number of potentially informative time-series of varying quality are often available. Ignoring part of this information will necessarily lead to sub-optimal forecasts. On the other hand, utilizing ...

Bayesian analysis of dynamic factor models
01/01/2010
When forecasting macroeconomic variables, such as GDP-growth and inflation, a huge number of potentially informative time-series of varying quality are often available. Ignoring part of this information will necessarily lead to sub-optimal forecasts. On the other hand, utilizing ...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22