Prof Niclas AbrahamssonProjects

Perceptual compensation in blind second language learners
01/01/2008 - 31/12/2010
Syftet med projektet är att få insikter i blinda invandrares förutsättningar vid perception och inlärning av sitt andraspråk (L2) svenska. Kunskaper om detta ämne är näst intill obefintliga. Inom forskning kring blinda talar man om "...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19