Dr Annika Norée

Affiliations:
Email: Annika.Noree@juridicum.su.se
Mobile: +46 (0)70 - 253 06 72
Phone: +46 (0)8 - 16 28 71


Description

Jag är docent och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Vid sidan härav föreläser jag bland annat vid Polishögskolan i Solna, där jag tidigare varit anställd. Min forskning rör främst frågor inom straffrättens allmänna del (framför allt allmänna ansvarsfrihetsgrunder som nödvärn och nöd etcetera) och polisrätt (särskilt polisers rätt att använda våld, som i Sverige grundar sig på vad som kallas laga befogenhet). Jag utkom senast med läroboken "Polisers rätt till våld" (2008), och har tidigare publicerat bland annat boken "Polisers rätt att skjuta" (2004) och avhandlingen "Laga befogenhet. Polisens rätt att använda våld" (2000). Jag har också publicerat flera läroböcker och artiklar om straffrätt och polisrätt. Mina särskilda kunskaper om polisers våldsanvändning används även flitigt inom polisen. Dessutom har jag svarat för sakkunnigutlåtanden åt advokater i olika brottmål och konsulterats av åklagare och domare i skilda juridiska frågor. Jag har också deltagit i den allmänna debatten och kommenterat och analyserat olika straffrättsliga och polisrättsliga frågor i press, radio och tv.I am an Associate Professor of Criminal Law at the Faculty of Law at Stockholm University. In addition to my work as a Senior Lecturer in Criminal Law at the university I teach at the Police Academy in Solna, which is one of my former places of employment. My research interests are in criminal law (especially self-defence and other so-called general grounds for exemption from liability under penal law) and police law (especially the right of the police to use force). My most recent course book "Polisers rätt till våld" (The right of the Police to Use Force) was published in 2008. In 2004 I published another book "Polisers rätt att skjuta" (The Right of the Police to Use Firearms), and in 2000 my doctoral thesis entitled "Laga befogenhet. Polisens rätt att använda våld" (Lawful Authority. The right of the Police to Use Force). I have also published several course books and articles in the field of criminal law and police law. My special expertise in the field has contributed to raising awareness of the police about their rights and duties. I have also acted as a criminal law expert and consultant for criminal lawyers, prosecutors and judges. I have been an active participant in the public debate concerning the above-mentioned issues in the national daily press, radio and television, commenting on and analysing various issues of criminal and police law.


Projects

Stockholm University Pedagogical Prize 2008
Funding source: Decemberfonden
Funding: 50000 SEK

Hedersrelaterade frihets- och fridsbrott mot barn (SCRC)

Familjerelaterade frihets- och fridsbrott mot barn kan, men måste inte alltid föranleda straffansvar. Avgörande för straffbarheten är i första hand hur gärningarna förhåller sig till föräldrars rätt att bestämm...Collaborators


Last updated on 2017-16-06 at 11:14

Get in contact