Prof Jan Olsson

Affiliations:
Email: jan.olsson@ims.su.se
Phone: 08 674 76 15


Description

Jan Olsson's primary research interests are historical reception and emerging media in a cross-cultural perspective.

He has authored and edited several books, including Svensk spelfilm under världskriget (1979), Från filmljud till ljudfilm (1986), Sensationer från en bakgård (1988), Nordic Explorations (co-edited with John Fullerton, 1999), Allegories of Communication (co-edited with John Fullerton, 2004), Television after TV (co-edited with Lynn Spigel, 2004).

His latest monograph is Los Angeles Before Hollywood: Journalism and American Film Culture, 1905 to 1915 (2008). Media, Popular Culture, and the American Century (co-edited with Kingsley Bolton) was published in November 2010 (John Libbey Publishing). His most recent article is "Nils Krok's Social Pathos and Paul Garbagni's Style: Ingeborg Holm as Object Lesson," Film History, Vol. 22, No. 1 (2010). Dr. Olsson is currently finishing a book titled Hitchcock à la Carte (Duke University Press, 2012). He is the recipient of numerous grants and awards; the latest grant is from Vetenskapsrådet (the Swedish Research Council): From Business Commodities to Revered Cultural Heritage: Global Media, Vernacular Strategies, and Cultural Negotiations.

Dr. Olsson has been a visiting professor at several universities, has curated an exhibition on film ephemera, produced a television series on early cinema, and organized many international conferences.

List of Jan Olsson's publications.Projects

From Business Commodities to Revered Cultural Heritage: Global Media, Vernacular Strategies, and Cultural Negotiations
01/01/2009 - 31/12/2012
Avsikten med projektet är att i brett perspektiv och med skilda accenter fördjupa forskningen kring tidig filmkultur med uppmärksamhet också på detta kulturarvs plats och växlande kulturella prestige inom minnesinstitutionerna i Sverige. Kungliga b...

Cinema and cultural globalization 1905-1914: Markets, audiences, and the public sphere
01/01/2002 - 31/12/2004
Projekt avser att undersöka hur en extremt centraliserad produktionsstruktur för film via distribution och visningspraxis nådde ut till filmpubliker världen över. Fyra s.k. filmtopografier i Europa och USA studeras där områdenas olikartade kar...


Collaborators


Last updated on 2017-16-06 at 11:14