Dr Anders Björkvall

Affiliations:
Email: Anders.Bjorkvall@su.se
Phone: +46-8-16 25 83
Address: Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet (Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University), SE 106 91 Stockholm, Sweden


Description

Docent och fil. dr i nordiska språk, universitetslektor i svenska språket, Institutionen för svenska och flerspråkighet (f.d. nordiska språk) vid Stockholms universitet.

Associate Professor and PhD, Department of Scandinavian Lanugages at Stockholm University.

I have directed several research projects ranging from research on the semiotics of Ikea furniture to young children's literacy activities at computers. I have previously been active as a researcher at the Research Centre in Communication and Culture: Trans/forming Cultures, University of Technology, Sydney, Australia. I am on the advisory board of the journal Designs for Learning and act as referee for journals such as Social Semiotics and Visual Communication.


Projects

Different worlds? Text activities at home as a resource for learning in school
01/01/2008 - 31/12/2010
Projektet utgår från att de färdigheter som barn får när de hanterar skärmbaserade och populärkulturella texter kommer att bli allt viktigare i framtiden. Samtidigt tyder tidigare forskning på att skolan är dåligt rustad f&ou...


Last updated on 2017-16-06 at 11:14