Prof Ingemar Bengtsson


Description

Inom projektet studeras två grundläggande fysikaliska teorier --- kvantmekanik och allmän relativitetsteori --- med geometriska metoder hämtade från matematisk fysik. För mer information, se hemsidan www.physto.se/~ingemar.

For further information in English, consult the home page cited.Projects

Geometry and Physics
01/01/2011 - 31/12/2013
Inom programmet studeras grundläggande frågor inom dels kvantinformationsteori, dels allmän relativitetsteori. Perspektivet är den matematiska fysikens. För kvantinformationens del är målsättningen att utveckla ett geometriskt perspektiv ...

Geometry and physics
01/01/2008 - 31/12/2010
The programme concerns a broad range of questions in quantum information theory and in general relativity. The project title stresses the methodological unity of the project. In quantum information theory the emphasis is on the geometry of state spaces, and on the interplay betw...


Last updated on 2017-16-06 at 11:14