Dr Anders HedqvistProjects

Characterization and fiducialization of the XFEL undulator quadrupoles

Mätningar av magnetfält med mikrometerprecision för upplinjering av XFEL XFEL är en röntgenfrielektronlaser - en anläggning som producerar enormt intensiv koherent röntgenstrålning - som man planerar att bygga vid forskningslaboratoriet DESY i Hamburg. En frielektronlaser best...


Temperature measurements for the XFEL undulators
01/01/2010
Temperaturmätningar för undulatorerna vid XFEL XFEL är en röntgenfrielektronlaser - en anläggning som producerar enormt intensiv koherent röntgenstrålning - som kommer att byggas vid forskningslaboratoriet DESY i Hamburg. En frielektronlaser be...


Last updated on 2017-16-06 at 11:22