Dr Anna-Lena Ljusberg

Affiliations:
Email: anna-lena.ljusberg@buv.su.se
Mobile: +46 721474204
Phone: 08-1207 6559
Address: Frescati hagväg 24, 106 91 Stockholm


Description

Anna-Lena Ljusberg är filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot fritidspedagogik och lärande. Hon är också programansvarig för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.Last updated on 2018-21-06 at 12:54

Share link