PhD student Maria Eriksson


Description

Jag är doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner och har en MFA (Kungl. Konsthögskolan) och bildlärarexamen från UU.

Forskningsområde - Bildundervisning och visuell kultur

Mitt forskningsområde rör visuellt lärande i gymnasieskolan. Jag studerar hur elever och bildlärare konstruerar och förhandlar estetiska ideal. Studien ställer elevers och lärares smakpreferenser i relation till kursplaner och styrdokument och till visuella kulturer utanför skolan. Empirin kommer att bestå av videofilmade samtal och genomgångar i ett urval av bildlektioner, samt fokusgruppssamtal med bildelicitering som metod.Last updated on 2017-16-06 at 11:14