Dr Anna Kaldal

Affiliations:
Email: Anna.Kaldal@juridicum.su.se
Mobile: +46 (0)70-979 20 28
Phone: +46 (0)8 - 16 26 76


Description

Jag forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot vuxna.

Titeln på min avhandling är Parallella Processer - En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Avhandlingsområdet rör barn som brottsoffer och en specifik fråga är hur en påstådd brottsmisstanke, en nedlagd förundersökning eller en fällande dom ska utredas och bevisvärderas i ett vårdnads- eller LVU-mål. En annan central fråga är hur barnets egna upplevelser och perspektiv bör utredas och beaktas i domstolens riskbedömning. I avhandlingen ingår ett beteendevetenskapligt perspektiv på riskbedömningar av barn i utsatta miljöer.

Avhandlingsprojektet utfördes i samarbete med Karolinska institutet, Sektionen för rättspsykiatri. Projektet finansierades av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), Brottsofferfonden, Drottning Silvias Jubileumsfond och Stiftelsen Allmänna barnhuset.

Jag undervisar på grundkursen i processrätt samt specialkurserna Förundersökning, Straffprocess och Rättspsykologi. Vid sidan av detta föreläser jag och undervisar på utbildningar för anställda inom rättsväsende och socialtjänst.

Jag är medförfattare till boken Bevisprövning vid sexualbrott (Sutorius & Kaldal, Norstedts Juridik, 2003) och har även deltagit i den allmänna debatten och kommenterat mål som rör barn som brottsoffer och sexualbrott mot vuxna i press, tv och radio.

PublikationerProjects

Interimistiska beslut i vårdnadsmål (SCRC)

Ett interimistiskt beslut i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge gäller för tiden fram till dess att frågan avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft eller föräldrarna ingått ett avtal som godkänts av social...


Barnets bästa när barn begår allvarliga brott (SCRC)

Barns brottslighet utgör ett betydande samhällsproblem ur såval ekonomiskt som socialt perspektiv. Barn som begaår brott riskerar försämrad hälsa och välfärd och brottsligheten utgör en fara för andra människor. En centr...Collaborating with

Norée, Annika
Jag är docent och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Vid sidan härav föreläser jag bland annat vid Polishögskolan i Solna, där jag tidigare varit anställd. Min forskning rör främst frågor inom straffrättens allmänna del (framför allt allmänna ansvarsfrihe...


Groups


Last updated on 2017-16-06 at 11:14