Dr Malena Janson

Affiliations:
Email: malena.janson@barnkultur.su.se
Phone: 08-674 7631


Description

Currently, I am a part time lecturer combining research with teaching. I have been working at the Department of Cinema Studies since 2000 and finished my doctoral thesis on Swedish children's films in 2007.

My primary research focus is cinema for and about children. My areas of interest include: What are the limits and the possibilities of children's films? How is the child audience addressed? How are children depicted? What ideas of childhood are reflected? What ideologies permeate the children's films at different historical moments? How do children respond to different kind of films?

Regularly, I teach a course on the theory and practice of film criticism at the Department of Cinema Studies, and on children's cinema at the Centre for the Studies of Children's Culture at Stockholm University.

In addition to my work as a researcher I work part time as a film critic and columnist on children's culture with the national daily Svenska Dagbladet as my main employer. I also have regular assignments as an expert on children's film for the Swedish Film Institute, the Administrative Court of Appeal of Stockholm and a number of film festivals.


Selected publications

Bio för barnens bästa? Svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år, akademisk avhandling, Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2007. [Swedish with summary in English]

"Film som fostran", i Film och andra rörliga bilder - en introduktion, redaktör Anu Koivunen, Stockholm: Raster Förlag, 2008. [Swedish]

Funktionshinder och kultur. Brukar- och forskarperspektiv på delaktighet, Malena Janson och Ulf Janson (red.), Högskolecentrum för handikappforskning i Stockholm, 2008. [Swedish]

"Pappa köpte popcorn också. Om paradoxerna kring filmen som kommersiell barnkultur", i "Allt blir en vara". Barn, kultur och konsumtion, Centrum för barnkulturforsknings skriftserie nr 42, Stockholms universitet, 2009. [Swedish]

"Elvis! Elvis", i The Cinema of Scandinavia, redaktör Tytti Soila, London: Wallflower Press, 2005. [English]Projects

Scholarship for PhDs
01/01/2009 - 31/10/2011

Fem myror är fler än fyra elefanter med mera. Politik, pedagogik och estetik i program för barn i Sveriges television under 1970-talet
Svensk sammanfattningProjektet fokuserar den period i svensk barntv-historia som är mest omdebatterad, mest hatad och mest älskad. Vad är det som gör epoken unik? Vilka var förutsättningarna? Syftena? Och vilken syn på barnpubliken vit...


Last updated on 2017-16-06 at 11:15