Psykosocial arbetsmiljö och kognitiv förmåga


Project leader


Funding source

AFA Försäkring


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2011
Funding: 1000000 SEK

Last updated on 2017-24-03 at 12:59