HORIZON – an EU project of fatigue at sea


Project leader


Co-Investigators


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2011


Description

Svensk sammanfattning

Projektets huvudsyfte är att studera trötthet och prestation till sjöss genom användning av moderna simulatorer (för brygga, maskinrum och last). Scenarierna ska vara så realistiska som möjligt och baseras i stor utsträckning på olika vaktscheman och hur dessa påverkar möjligheten att få tillräckligt med sömn mellan arbetspassen och trötthetsnivån under arbete. Målsättningen med projektet är att utveckla optimala vaktscheman som kan minimera riskerna med trötthet och möjliggöra hög säkerhet.

Tidigare forskning har visat att trötthet är en relativt vanlig bidragande orsak till olyckor inom sjöfarten. Olyckorna får ofta mycket negativa konsekvenser och leder inte sällan till stora förluster (mänskliga, ekonomiska och miljömässiga). Det finns ganska lite forskning om trötthet till sjöss och tidigare studier har framför allt undersökt subjektiv trötthet. Studierna har dessutom varit relativt småskaliga och saknat bra prestationsmått.

Två simulatorutrustade universitet (Warsash Maritime Academy, England och Chalmers, Göteborg) kommer att genomföra en serie studier med olika vaktscheman. Scenariorna under dessa studier ska vara så verklighetstrogna som möjligt när det gäller såväl arbetsbelastning som kritiska händelser som besättningarna ska hantera.

Stressforskningsinstitutet bidrar med specialkunskap om mätning av trötthet, t ex när det gäller registrering av fysiologisk sömnighet, och prestation. Resultaten riktar sig till berörda parter inom sjöfarten (t ex rederier, fackförbund, organisationer som övervakar och driver säkerhetsfrågor) och kommer att utmynna i rekommendationer och olika praktiska verktyg vars syfte är att öka medvetenheten om riskerna med allvarlig trötthet samt visa hur man kan bekämpa trötthet till sjöss - och därigenom minska risken för olyckor och felhandlingar.

Datainsamlingen vid Chalmers avslutades nyligen och Stressforskningsinstitutet håller på att bearbeta och analysera insamlat data.

English summary

The project will define and undertake scientific methods for measurement of fatigue in various realistic seagoing scenarios using bridge, engine-room and cargo simulators; will assess the impact of fatigue on decision-making performance and will determine optimal settings for minimising those risks to both ship and seafarer.

Two simulator-equipped institutes (Warsash and Chalmers) will collaborate in ensuring that enough runs of sufficient duration are undertaken to replicate ship-board conditions of operation, with real-life scenarios of voyage, workload and interruptions. Specialist input from a stress research institute, skilled in transport operations research, will set the requirements for fatigue measurement and determining performance degradation of watch-keepers. Results will be analysed and recommendations made for application by interested parties, including ship owners, maritime regulators and those setting requirements for manning and operation of ships. Output will be a Management Toolkit with software and guidance notes. Involvement of a classification society, seafarer officers union and six stakeholder partners provide expert objectivity of the project and its results, as well as widening routes for dissemination and exploitation.

The project addresses concerns over the increasing losses (human, financial and environmental) of maritime accidents which frequently cite fatigue as a contributory cause and thereby resonates with the objectives and impacts of the work programme. This is a major issue at a time when the high demand for shipping capacity has led to shortages of wellqualified and experienced seafarers. The project surpasses past subjective fatigue studies, highlighting the problem, and will produce validated, statistically robust results for use in decision making, using the toolkit of results and findings. HORIZON thereby impacts on the FP7 aims of increased safety and security, reduced fatalities, with a methodology for reducing human error. The data collection at Chalmers is finished and the Stress Research Institute is presently analyzing the data.


External Partners


Last updated on 2017-24-03 at 12:51