Sleepiness in women - the prospecitive relation with physiological sleep and aging


Project leader


Co-Investigators


Project Details

Start date: 01/01/0012
End date: 31/12/2014


Description

Svensk sammanfattning

Sömnstörningar förekommer oftare hos kvinnor än hos män och ökar med ökad ålder. Sömnighet/trötthet är den vanligaste effekten av otillräcklig sömn liksom försämrat minne och olycksrisk. Vi vet dock mindre om dessa samband. Finns det exempelvis en koppling mellan fysiologisk sömn och sömnighet? Förändras sömnigheten om fysiologisk sömn förändras? Hur påverkas åldrandet? Leder försämrad sömn hos kvinnor till ökad sömighet, försämrat minne eller ökad olycksrisk?

Denna studie är baserad på fysiologisk sömnregistrering hos 400 kvinnor för 8 år sedan. Detta är förmodligen ett av de största representativa materialen av så kallad polysomnografi (sömnregistrering med hjälp av hjärnvågor (EEG), ögonrörelse (EOG) och muskelspänning. Syftet med studien är att återanalysera såväl insamlad data (med tonvikt på den fysiologiska sömnkvaliteten) som genomförda subjektiva bedömningar.

English summary

Sleep complaints are more prevelant in women than in men and the complaints increase with age. We know less about the consequences of disturbed sleep on the most obvious outcome sleepiness (and related outcomes like impaired cognition and accident risk). Is there a link between sleepiness and physiological sleep measures and does it change with aging? Are changes in sleep physiology across time related to changes in sleepiness, accidents and cognition.

The present study aims to investigate this relationship in a longitudinal study with 400 women who have had sleep polysomnography (PSG) carried out 8 years ago and now will undergo new PSG recording. We will also reanalyze all PSG data with emphasis on new measures of physiological sleep quality. Subjective ratings of sleep quality, sleepiness, cognitive impairment and accident risk have been carried out and will be measured again.


Last updated on 2017-24-03 at 12:51