Hälsa och produktivitet vid övergång till LED i kontorslandskap


Project leader


Description

Energibesparing för kontorsbelysning har stor potential. Prövningar behövs där energibesparingar även tar hänsyn till anställdas hälsa, välbefinnande och produktivitet. På Karolinska Sjukhuset, KI-Innovation, prövas en LED-baserad belysning med 30% reducering av energianvändningen. I innertak integreras ljus och ljudabsorbenter som ökar ljusspridning och optimerar ljudförhållanden. Trettio anställda mäts en vecka vintertid i konventionell lysrörsbaserad öppen kontorsmiljö, en vecka i ny ljusmiljö samt en månad senare. Deltagare använder enkäter, dagböcker, rörelsemätare/ljusmätare samt utför prestationsprov. Trettio personer i angränsande rum utgör kontrollgrupp där lysrör enbart byts (samma ljustemperatur som i LED). Projektet följer hur LED-lösning påverkar energiåtgång, hälsa, trötthet, humör och ljusupplevelse.

Last updated on 2017-22-03 at 07:12